Skip to content
Witaj

Codziennie otaczają nas różne przedmioty przybierające rozmaite figury. Wszystkie mają naukowe wytłumaczenie matematyczne. Geometria jest dziedziną matematyki korzeniami sięgającą już starożytności, która swoją uwagę skupia właśnie na figurach geometrycznych, ich własnościach i zależnościach zachodzącyh między nimi. Przedmiotem badań geometrii są zarówno figury płaskie badane w zakresie planimetrii, jak i figury przestrzenne, którymi zajmuje się stereometria.

Serwis edukacyjny wielokat.pl to kompendium wiedzy w tej dziedzinie. Pomoc znajdą tutaj uczniowe szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Prezentujemy wyczerpujące informacje, podstawowe definicje, wzory matematyczne i rozwiewające wiele wątpliwości twierdzenia, których autorami są wybitni starożytni matematycy.

Dzięki serwisowi matematyka stanie się łatwiejsza i przyjemniejsza, a wiedza szybciej trafi do głowy. Zadania geometryczne staną się proste jak nigdy dotąd.Najnowsze wpisy
lut 10 11

Wzory na pole trójkąta

Opublikował: admin

Trójkąty ze względu na kąty dzielimy na prostokątne, ostrokątne i rozwartokątne, a ze względu na boki dzielimy na równoramienne, równoboczne i różnoboczne. Continue reading “Wzory na pole trójkąta” »

sty 10 11

Wzory na pole powierzchni czworokątów płaskich

Opublikował: admin

Zanim zaczniemy omawiać poszczególne czworokąty przyjmijmy stałe oznaczenia. Umówmy się, że boki będziemy nazywać kolejnymi małymi literami z alfabetu, wysokość oznaczymy jako „h”, a kąty jako kolejne małe litery alfabetu greckiego. Continue reading “Wzory na pole powierzchni czworokątów płaskich” »

gru 9 10

Symetria figur płaskich

Opublikował: admin

O symetrii figur płaskich względem prostej mówi się prawidłowo, że jest to symetria względem osi symetrii. Continue reading “Symetria figur płaskich” »

lis 25 10

Właściwości wielokątów

Opublikował: admin

Wielokąt, zwany również wielobokiem to figura geometryczna o różnej ilości boków, przecinających się pod różnym kątem. Najpopularniejszą odmianą wielokąta jest wielokąt foremny. Figura ta charakteryzuje się bokami o równej długości i kątami o identycznej wartości. Zaliczyć do niej można:

lis 25 10

Charakterystyka czworokątów

Opublikował: admin

Czworokąt to wielokąt płaski, posiadający dokładnie cztery boki.

Każdy czworokąt ma dwie przekątne, czyli odcinki łączące wierzchołki nieprzeciwległych boków. Continue reading “Charakterystyka czworokątów” »

lis 19 10

Podobieństwo figur

Opublikował: admin

O figurach podobnych mówimy, gdy mamy do czynienia z figurami o tych samych kształtach lecz innych wielkościach.

Figury podobne Continue reading “Podobieństwo figur” »

lis 18 10

Tales z Miletu – wybitny, starożytny naukowiec

Opublikował: admin

Tales z Miletu urodził się około 624 r. p.n.e., a zmarł około 547 r. p.n.e. Tales był filozofem, naukowcem, astronomem i matematykiem. Tego właśnie Greka uważa się powszechnie za ojca matematyki i pierwszego filozofa. Continue reading “Tales z Miletu – wybitny, starożytny naukowiec” »

lis 18 10

Pitagoras – matematyk, filozof, mistyk

Opublikował: admin

Starożytna Grecja dostarczyła ludzkości wielu wielkich myślicieli i uczonych, a jednym z nich jest Pitagoras, który urodził się około 570 r. p.n.e., a zmarł w 497 r. p.n.e. Świat poznał go głównie, jako genialnego matematyka, ale był on również filozofem i mistykiem, czyli był bardzo uduchowioną osobą, co miało duży wpływ na jego matematyczne teorie. Continue reading “Pitagoras – matematyk, filozof, mistyk” »

lis 16 10

Definicja prostej

Opublikował: admin

Prosta bądź linia prosta jest w geometrii jednym z pojęć pierwotnych. Jest to zbiór punktów opisanych następującym równaniem ogólnym ax + by + c = 0, gdzie a i b nie mogą być równe zeru.

Prosta to linia o nieokreślonym początku i końcu, bo jeśli określimy jej granice mamy wtedy do czynienia z odcinkiem. Continue reading “Definicja prostej” »

lis 16 10

Okrąg i jego właściwości

Opublikował: admin

Okrąg to krzywa.To figura płaska, która jest zbiorem punktów płaszczyzny umiejscowionych tak, aby odległość każdego z tych punktów od wybranego punktu była identyczna. Continue reading “Okrąg i jego właściwości” »