Skip to content

Kategoria: ‘PLANIMETRIA’

Każdy wielokąt foremny (a więc taki, którego wszystkie boki są równe) da się opisać na okręgu. Można także taki wielokąt wpisać w okrąg. Ale co właściwie znaczy “opisać na okręgu” lub “wpisać w okrąg”? Czytaj dalej…

Wróćmy do starożytnej Grecji. Zajmiemy się teraz twierdzeniem Menelaos, które należy do dziedziny planimetrii. Czytaj dalej…

Twierdzenie van Aubela to twierdzenie dotyczące czworokątów i trójkątów. Poniżej to, które odnieść można do figur czworobocznych. Czytaj dalej…

Jeżeli twierdzenie Talesa wydaje się Wam skomplikowane, to teraz się trzymajcie. Przechodzimy do trygonometrii. Zaczniemy od twierdzenia sinusów Czytaj dalej…

Powszechnie znanym twierdzeniem geometrycznym jest twierdzenie Talesa. Jego twórcą jest oczywiście Tales z Miletu. Twierdzenie ma zastosowanie w geometrii euklidesowej. Czytaj dalej…

Jednym z najbardziej znanych, także ze szkoły podstawowej, jest twierdzenie Pitagorasa. Dotyczy ono trójkątów prostokątnych w geometrii euklidesowej (w innych geometriach zawodzi). Czytaj dalej…

Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie to jedno z podstawowych pojęć w matematyce. Definicja tej sytuacji musi być znana już przez uczniów szkół podstawowych. Na zajęciach z geometrii rozpatrywane są dwa zjawiska matematyczne na płaszczyźnie: proste równoległe i proste prostopadłe. Czytaj dalej…

Twierdzenie – Wzór na długość okręgu Czytaj dalej…

Twierdzenie – Wzór na pole koła Czytaj dalej…

Trójkąty ze względu na kąty dzielimy na prostokątne, ostrokątne i rozwartokątne, a ze względu na boki dzielimy na równoramienne, równoboczne i różnoboczne. Czytaj dalej…