Skip to content

Kategoria: ‘PLANIMETRIA’

Każdy wielokąt foremny (a więc taki, którego wszystkie boki są równe) da się opisać na okręgu. Można także taki wielokąt wpisać w okrąg. Ale co właściwie znaczy „opisać na okręgu” lub „wpisać w okrąg”? Continue reading “Wielokąty opisane na okręgu i wielokąty wpisane w okrąg” »

Wróćmy do starożytnej Grecji. Zajmiemy się teraz twierdzeniem Menelaos, które należy do dziedziny planimetrii. Continue reading “Twierdzenie Menelaosa” »

Twierdzenie van Aubela to twierdzenie dotyczące czworokątów i trójkątów. Poniżej to, które odnieść można do figur czworobocznych. Continue reading “Twierdzenie van Aubela” »

Jeżeli twierdzenie Talesa wydaje się Wam skomplikowane, to teraz się trzymajcie. Przechodzimy do trygonometrii. Zaczniemy od twierdzenia sinusów Continue reading “Twierdzenie sinusów i cosinusów” »

Powszechnie znanym twierdzeniem geometrycznym jest twierdzenie Talesa. Jego twórcą jest oczywiście Tales z Miletu. Twierdzenie ma zastosowanie w geometrii euklidesowej. Continue reading “Twierdzenie Talesa” »

Jednym z najbardziej znanych, także ze szkoły podstawowej, jest twierdzenie Pitagorasa. Dotyczy ono trójkątów prostokątnych w geometrii euklidesowej (w innych geometriach zawodzi). Continue reading “Twierdzenie Pitagorasa” »

Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie to jedno z podstawowych pojęć w matematyce. Definicja tej sytuacji musi być znana już przez uczniów szkół podstawowych. Na zajęciach z geometrii rozpatrywane są dwa zjawiska matematyczne na płaszczyźnie: proste równoległe i proste prostopadłe. Continue reading “Wzajemne położenie prostych” »

Twierdzenie – Wzór na długość okręgu Continue reading “Wzór na długość okręgu” »

Twierdzenie – Wzór na pole koła Continue reading “Wzór na pole koła” »

Trójkąty ze względu na kąty dzielimy na prostokątne, ostrokątne i rozwartokątne, a ze względu na boki dzielimy na równoramienne, równoboczne i różnoboczne. Continue reading “Wzory na pole trójkąta” »