Skip to content

Kategoria: ‘CZWOROKĄTY’

Zanim zaczniemy omawiać poszczególne czworokąty przyjmijmy stałe oznaczenia. Umówmy się, że boki będziemy nazywać kolejnymi małymi literami z alfabetu, wysokość oznaczymy jako „h”, a kąty jako kolejne małe litery alfabetu greckiego. Continue reading “Wzory na pole powierzchni czworokątów płaskich” »

Czworokąt to wielokąt płaski, posiadający dokładnie cztery boki.

Każdy czworokąt ma dwie przekątne, czyli odcinki łączące wierzchołki nieprzeciwległych boków. Continue reading “Charakterystyka czworokątów” »