Skip to content

Kategoria: ‘WIELOKĄTY’

Każdy wielokąt foremny (a więc taki, którego wszystkie boki są równe) da się opisać na okręgu. Można także taki wielokąt wpisać w okrąg. Ale co właściwie znaczy „opisać na okręgu” lub „wpisać w okrąg”? Continue reading “Wielokąty opisane na okręgu i wielokąty wpisane w okrąg” »

Wielokąt, zwany również wielobokiem to figura geometryczna o różnej ilości boków, przecinających się pod różnym kątem. Najpopularniejszą odmianą wielokąta jest wielokąt foremny. Figura ta charakteryzuje się bokami o równej długości i kątami o identycznej wartości. Zaliczyć do niej można: