Skip to content

Kategoria: ‘RODZAJE FIGUR GEOMETRYCZNYCH’

O symetrii figur płaskich względem prostej mówi się prawidłowo, że jest to symetria względem osi symetrii. Czytaj dalej…

O figurach podobnych mówimy, gdy mamy do czynienia z figurami o tych samych kształtach lecz innych wielkościach.

Figury podobne Czytaj dalej…

Figurami przystającymi nazywmy wszystkie figury, które mają taką samą liczbą boków, o takiej samej długości oraz kąty międzi tymi bokami mają takie same wartości. Figury przystające mają więc takie samo pole Czytaj dalej…