Skip to content

Kategoria: ‘RODZAJE FIGUR GEOMETRYCZNYCH’

O symetrii figur płaskich względem prostej mówi się prawidłowo, że jest to symetria względem osi symetrii. Continue reading “Symetria figur płaskich” »

O figurach podobnych mówimy, gdy mamy do czynienia z figurami o tych samych kształtach lecz innych wielkościach.

Figury podobne Continue reading “Podobieństwo figur” »

Figurami przystającymi nazywmy wszystkie figury, które mają taką samą liczbą boków, o takiej samej długości oraz kąty międzi tymi bokami mają takie same wartości. Figury przystające mają więc takie samo pole Continue reading “Figury przystające” »