Skip to content

Wzory na pole trójkąta

Opublikował: admin

Trójkąty ze względu na kąty dzielimy na prostokątne, ostrokątne i rozwartokątne, a ze względu na boki dzielimy na równoramienne, równoboczne i różnoboczne.

Pole powierzchni trójkąta prostokątnego obliczymy z wzoru:

P = 1/2 a x b (a i b to długości boków przyprostokątnych tego trójkąta).

Pole powierzchni trójkąta równobocznego obliczymy z wzoru:

P = (a²√3)/4 (a to długość boków tego trójkąta).

Pole trójkąta dowolnego obliczamy z wzoru:

P = 1/2 a x h (a to długość podstawy, a h to wysokość tego trójkąta liczona od wierzchołka do punktu na jego podstawie poprowadzonego do niej pod kątem 90º).

Obwód trójkąta obliczamy za pomocą wzoru:

O = a + b + c (a, b i c to każdy bok tego trójkąta).

Suma miar kątów trójkąta wynosi 180º. W trójkącie równobocznym wszystkie jego kary mają po 60º, a w trójkątach równobocznych prostokątnych ich kąty mają odpowiednio 45º, 45º i 90º. Zapisuje się to wzorem α +β +γ = 180º.

TRÓJKĄT

Brak opinii

Skomentuj