Skip to content

‘figury płaskie’

Każdy wielokąt foremny (a więc taki, którego wszystkie boki są równe) da się opisać na okręgu. Można także taki wielokąt wpisać w okrąg. Ale co właściwie znaczy „opisać na okręgu” lub „wpisać w okrąg”? Continue reading “Wielokąty opisane na okręgu i wielokąty wpisane w okrąg” »

Twierdzenie – Wzór na długość okręgu Continue reading “Wzór na długość okręgu” »

Twierdzenie – Wzór na pole koła Continue reading “Wzór na pole koła” »

Trójkąty ze względu na kąty dzielimy na prostokątne, ostrokątne i rozwartokątne, a ze względu na boki dzielimy na równoramienne, równoboczne i różnoboczne. Continue reading “Wzory na pole trójkąta” »

Zanim zaczniemy omawiać poszczególne czworokąty przyjmijmy stałe oznaczenia. Umówmy się, że boki będziemy nazywać kolejnymi małymi literami z alfabetu, wysokość oznaczymy jako „h”, a kąty jako kolejne małe litery alfabetu greckiego. Continue reading “Wzory na pole powierzchni czworokątów płaskich” »

O symetrii figur płaskich względem prostej mówi się prawidłowo, że jest to symetria względem osi symetrii. Continue reading “Symetria figur płaskich” »

Wielokąt, zwany również wielobokiem to figura geometryczna o różnej ilości boków, przecinających się pod różnym kątem. Najpopularniejszą odmianą wielokąta jest wielokąt foremny. Figura ta charakteryzuje się bokami o równej długości i kątami o identycznej wartości. Zaliczyć do niej można:

Czworokąt to wielokąt płaski, posiadający dokładnie cztery boki.

Każdy czworokąt ma dwie przekątne, czyli odcinki łączące wierzchołki nieprzeciwległych boków. Continue reading “Charakterystyka czworokątów” »

Prosta bądź linia prosta jest w geometrii jednym z pojęć pierwotnych. Jest to zbiór punktów opisanych następującym równaniem ogólnym ax + by + c = 0, gdzie a i b nie mogą być równe zeru.

Prosta to linia o nieokreślonym początku i końcu, bo jeśli określimy jej granice mamy wtedy do czynienia z odcinkiem. Continue reading “Definicja prostej” »

Okrąg to krzywa.To figura płaska, która jest zbiorem punktów płaszczyzny umiejscowionych tak, aby odległość każdego z tych punktów od wybranego punktu była identyczna. Continue reading “Okrąg i jego właściwości” »