Skip to content

Wzór na pole koła

Opublikował: admin

Twierdzenie – Wzór na pole koła

Wzór na pole koła  równy jest wartości pi pomnożonej przez wartość długości promienia do kwadratu.

Wzór na pole koła

Tę zależność określa się następującym wzorem :

P = π r2

P – pole koła

r – promień koła

Brak opinii

Skomentuj