Skip to content

‘wzory matematyczne’

Twierdzenie – Wzór na długość okręgu Czytaj dalej…

Twierdzenie – Wzór na pole koła Czytaj dalej…

Trójkąty ze względu na kąty dzielimy na prostokątne, ostrokątne i rozwartokątne, a ze względu na boki dzielimy na równoramienne, równoboczne i różnoboczne. Czytaj dalej…

Zanim zaczniemy omawiać poszczególne czworokąty przyjmijmy stałe oznaczenia. Umówmy się, że boki będziemy nazywać kolejnymi małymi literami z alfabetu, wysokość oznaczymy jako “h”, a kąty jako kolejne małe litery alfabetu greckiego. Czytaj dalej…