Skip to content

‘wzory matematyczne’

Twierdzenie – Wzór na długość okręgu Continue reading “Wzór na długość okręgu” »

Twierdzenie – Wzór na pole koła Continue reading “Wzór na pole koła” »

Trójkąty ze względu na kąty dzielimy na prostokątne, ostrokątne i rozwartokątne, a ze względu na boki dzielimy na równoramienne, równoboczne i różnoboczne. Continue reading “Wzory na pole trójkąta” »

Zanim zaczniemy omawiać poszczególne czworokąty przyjmijmy stałe oznaczenia. Umówmy się, że boki będziemy nazywać kolejnymi małymi literami z alfabetu, wysokość oznaczymy jako „h”, a kąty jako kolejne małe litery alfabetu greckiego. Continue reading “Wzory na pole powierzchni czworokątów płaskich” »