Skip to content

Definicja prostej

Opublikował: admin

Prosta bądź linia prosta jest w geometrii jednym z pojęć pierwotnych. Jest to zbiór punktów opisanych następującym równaniem ogólnym ax + by + c = 0, gdzie a i b nie mogą być równe zeru.

Prosta to linia o nieokreślonym początku i końcu, bo jeśli określimy jej granice mamy wtedy do czynienia z odcinkiem.

Prosta

Możemy wyróżnić kilka rodzajów prostej np.:

  • prosta sieczna, która przecina płaszczyznę, w co najmniej dwóch punktach,
  • prosta środkowa, która łączy wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległej mu podstawy,
  • prosta symetralna odcinka dzieląca odcinek na dwie takie same części i prostopadła do tego odcinka,
  • oś symetrii, dzięki której można odbić wybraną figurę geometryczną i otrzymać drugą identyczną.

Proste mają też szereg właściwości np.:

  • przez dwa nieidentyczne punkty przestrzeni przejść może tylko jedna prosta,
  • prosta ma nieskończoną liczbę osi symetrii,
  • każdy punkt na prostej dzieli ją na dwie części zwane półprostymi,
  • prosta przechodząca przez dwa różne punkty płaszczyzny zawiera się w tej płaszczyźnie,
  • każda prosta dzieli płaszczyznę, w której się zawiera, na dwa obszary zwane półpłaszczyznami i jest brzegiem każdego z nich.
Brak opinii

Skomentuj