Skip to content

Tales z Miletu – wybitny, starożytny naukowiec

Opublikował: admin

Tales z Miletu urodził się około 624 r. p.n.e., a zmarł około 547 r. p.n.e. Tales był filozofem, naukowcem, astronomem i matematykiem. Tego właśnie Greka uważa się powszechnie za ojca matematyki i pierwszego filozofa.

Jako pierwszy myśliciel przełamał teorię powstania świata, jako coś nadprzyrodzonego i mitologicznego, a stworzył teorię opartą na naturze poprzedzoną jej obserwacjami. Przemyślenia teznane są jako Jońska filozofia przyrody. Najważniejszym zagadnieniem filozoficznym Talesa z Miletu związanym właśnie z powstaniem natury i świata była tzw. zasada Arche, czyli że materia powstała z jednej substancji, w przypadku Talesa – z wody.Inni myśliciele np. Pitagoras twierdził, że z liczb, a Arystoteles, że z wody, powietrza, ognia, ziemi i eteru.

Jego fascynacja astronomią pozwalała mu wyliczać daty zaćmień słońca. Tales z Miletu najbardziej znany jest jednak, jako matematyk, a jego ulubioną dziedziną była geometria. Stworzył następujące teorie i określenia:

  • kąt wpisany w półokrąg jest kątem prostym;
  • średnica to odcinek, który dzieli okrąg na połowy;
  • dwie linie przecinające się tworzą równe, co do miary kąty przeciwległe;
  • trójkąt równoramienny to taki, w którym dwa kąty przy podstawie są równe;
  • trójkąt jest określony, jeżeli dana jest jego podstawa i kąty przy podstawie;
  • jeżeli ramiona kąta przecięte są prostymi równoległymi, to odcinki wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu kąta, są proporcjonalne do odpowiednich odcinków na drugim ramieniu kąta – to tzw. twierdzenie Talesa.
Jedna opinia
  1. Interesujące, ale jest tego za mało. Brakuje ważnych informacji!

Skomentuj