Skip to content

Definicja trójkata

Opublikował: admin

Trójkąt to figura płaska, która powstała w wyniku połączenia trzech punktów nieleżących na jednej prostej. Trójkąt jest zatem wyznaczany przez dane trzy punkty.

Punkty stanowią wierzchołki trójkąta.

Punkty połączone są odcinkami, które jednocześnie tworzą boki trójkąta.

Połączone dwa boki trójkąta tworzą kąty trójkąta. Suma miar wszystkich kątów w każdym trójkącie musi wynosić dokładnie 180º.

Obwód trójkąta to suma długości wszystkich jego boków.

Rodzaje trójkątów

Ze względu na długość boków trójkąta, wyróżniamy:

* TRÓJKĄT RÓWNOBOCZNY – trójkąt, który ma wszystkie boki równe i wszystkie kąty równe (każdy ma wartość 60º),
* TRÓJKĄT RÓWNORAMIENNY – trójkąt, który ma przynajmniej dwa boki równej długości,
* TRÓJKĄT RÓŻNOBOCZNY – trójkąt, który ma wszystkie boki różnej długości.

Ze względu na wartość kątów trójkąta, wyróżńiamy:

* TRÓJKĄT OSTROKĄTNY – trójkąt, który ma wszystkie kąty ostre, wartość każdego kąta jest zatem mniejsza niż 90º,
* TRÓJKĄT PROSTOKĄTNY – trójkąt, który ma jeden kąt prosty i dwa kąty ostre o wartości 45º, boki kąta prostego to przyprostokątne, a bok leżący naprzeciw kąta prostego to przeciwprostokątna,
* TRÓJKĄT ROZWARTOKĄTNY – trójkąt, który ma jeden kąt rozwarty, o wartości większej niż 90º oraz dwa kąty ostre

Jedna opinia
  1. Trójkąt prostokątny nie musi mieć dwóch kątów ostrych o mierze 45 stopni jak podano w opisie trójkąta prostokątnego. Dwa kąty ostre mogą mieć dowolną miarę, jedynie ich suma miar musi wynosić 90º, bo jeden z kątów w tym trójkącie już ma miarę 90º.
    W opisie na stronie podano zatem przykład jednego z trójkątów prostokątnych.

Skomentuj