Skip to content

Definicja ostrosłupa

Opublikował: admin

Ostrosłup to figura przestrzenna, bryła geometryczna. To wielościan, którego wszystkie ściany, poza podstawą zbiegaja się w jednym punkcie, zwanym wierzchołkiem ostrosłupa.

Ściany ostrosłupa to trójkąty równoramienne.

Podstawa ostrosłupa to dowolny wielokąt. Ostrosłup mający w podstawie trójkąt to czworościan.

Wysokość ostrosłupa liczona jest jako odległość od wierzchołka do płaszczyzny podstawy.

Powierzchnia całkowita ostrosłupa to to suma powierzchni ścian ostrosłupa i powierzchni jego podstawy.

Ostrosłupy dzielimy na:

  • OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY – to ostrosłup, którego podstawa jest wielokąt foremny. Dlatego wszystkie jego krawędzie boczne są równej długości, wszystkie kąty nachylenia krawędzi bocznych do płaszczyzny podstawy mają równe miary, a także ściany boczne stanowią przystające trójkąty równoramienne,
  • OSTROSŁUP PROSTY – to ostrosłup, którego każda krawędź boczna jest równej długości,
  • OSTROSŁUP POCHYŁY – to ostrosłup, którego krawędzie boczne nie pozostają w stosunku prostopadłym do podstawy

W zależności od liczby kątów zawartych w wielokącie będącym podstawą ostrosłupa wyróżniamy ostrosłupy:

  • trójkątne (czworościany),
  • czworokątne,
  • pięciokątne,
  • sześciokątne,
Jedna opinia

Skomentuj